Strona Główna > Struktura Wydziału > Biuro Dziekana > Dyrektor Administracyjny > Dozorca budynku Krakowskie Przedmieście 3

Dozorca budynku Krakowskie Przedmieście 3

Dozorca KP3 – Jan Zieliński

dyżuruje w godzinach: 05:00 – 13:00.

tel. 55-23-728, pokój 313 (III piętro).