Strona Główna > Struktura Wydziału > Instytut Filozofii WFiS UW

Instytut Filozofii WFiS UW

Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Fax.: (48) (22) 826-57-34

Portiernia

tel. 22 55-20-122

Dyrektor Instytutu Filozofii

dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz tel. 22 55-23-700 pokój 106, I piętro... >>

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek e-mail: j.golinska@uw.edu.pl tel. 22 55-23-700 pokój 106, I piętro... >>

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

dr Bogdan Dziobkowski tel. 22 55-23-700 pokój 106, I piętro... >>

Sekretariat Dyrektora IF

Edyta Bieńkowska – Kierownik Sekretariatów tel. 22-55-20-140 e-mail: edyta-b@uw.edu.pl Anna Szpilowska -specjalista tel. 22-55-23-713 e-mail: anna.szpilowska@uw.edu.pl Pokój 105, I piętro... >>