Strona Główna > Struktura Wydziału > Instytut Filozofii WFiS UW > Z-ca Dyrektora ds. studenckich

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

dr Bogdan Dziobkowski

tel. 22 55-23-700

pokój 106, I piętro