Strona Główna > Struktura Wydziału > Instytut Socjologii WFiS UW

Instytut Socjologii WFiS UW

Karowa 18, 00-927 Warszawa

Fax.: (48) 22-827-85-99


Dyrektor Instytutu Socjologii

prof. UW, dr hab. Andrzej Waśkiewicz ul. Karowa 18, pokój 105 , I piętro tel. 22 55-20-706 waskiewa@is.uw.edu.pl sekretariat@is.uw.edu.pl... >>

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr Renata Włoch ul. Karowa 18, pokój 105 , I piętro tel. 22 55-20-706 r.wloch@uw.edu.pl... >>

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz ul. Karowa 18, pokój 101, I piętro tel. 22 55-20-706 ajasiew@is.uw.edu.pl... >>

Sekretariat Dyrektora IS

Maria Złotkowska – Kierownik Sekcji tel./fax 22-827-85-99, tel. 22-55-20-706 e-mail: sekretariat@is.uw.edu.pl pokój 105, I piętro... >>