Strona Główna > Struktura Wydziału > Instytut Socjologii WFiS UW > Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

ul. Karowa 18, pokój 101, I piętro

tel. 22 55-20-706
ajasiew@is.uw.edu.pl