Strona Główna > Jakość kształcenia i akredytacja na WFiS

Jakość kształcenia i akredytacja na WFiS

Misja i Strategia WFiS

Misja i strategia WFiS UW... >>

Koncepcja kształcenia na WFiS

Uchwała nr 43/2014 w sprawie koncepcji kształcenia... >>

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZJJK) na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w kadencji 2016-2020 1. przewodniczący – dr hab. Michał Kowalski (IS UW; kowalmi@is.uw.edu.pl); 2. przedstawiciel nauczycieli akademickich jednos... >>

Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała 41-2013 – 13 maja 2014 r. straciła moc ! Uchwała nr 80-2013 (poprawka do w/w uchwały) – 13 maja 2014 r. straciła moc! Uchwała nr 39.2014 r. – WSZiDJK Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39.2014 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39.2014... >>

Zespół do spraw Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS

Skład Zespołu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS: prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz dr hab. Mieszko Tałasiewicz dr Bogdan Dziobkowski dr Jakub Kloc-Konkołowicz prod. UW dr hab. Andrzej Waśkieiwcz dr hab. Izabe... >>

Akredytacja

pismo od PKA i uchwała nr 396-2014 pismo do IM Rektora – PKA... >>