Strona Główna > Jakość kształcenia i akredytacja na WFiS > Akredytacja

Akredytacja

pismo od PKA i uchwała nr 396-2014

pismo do IM Rektora – PKA