Strona Główna > JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I AKREDYTACJA NA WFiS > Akredytacja

Akredytacja

pismo od PKA i uchwała nr 396-2014

pismo do IM Rektora – PKA