Strona Główna > Jakość kształcenia i akredytacja na WFiS > Koncepcja kształcenia na WFiS

Koncepcja kształcenia na WFiS

Uchwała nr 43/2014 w sprawie koncepcji kształcenia