Prodziekan – odwołanie dyżuru – 24.09.2018

Prodziekan dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW odwołuje swój dyżur w dniu 24.09.2018 (poniedziałek).

Dziekan – odwołanie dyżuru – 20.09.2018

Dziekan dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW odwołuje swój dyżur w dniu 20.09.2018 roku z powodu choroby.

Dziekan – przełożenie dyżuru – 25.09.2018

Dziekan dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW przekłada dyżur z 24.09.2018 na 25.09.2018 (godz. 14:00-15:00).

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]