Praca Biura Dziekana i Sekcji Finansowej WFiS

W związku Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000045501.pdf) oraz Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5325/M.2020.136.Zarz.57.pdf) pracownicy Biura Dziekana oraz Sekcji Finansowej WFiS będą pracowali do odwołania zdalnie oraz w trybie dyżurów. Najbliższy dyżur Pana Dziekana Mieszka Tałasiewicza będzie miał miejsce we […]

Biuro Dziekana i Sekcja Finansowa WFiS UW nie przyjmują interesantów

W portierni budynku przy ul. Nowy Świat 69 została wystawiona skrzynka, w której należy zostawiać dokumenty. Tam również będą zostawiane dokumenty do odbioru. Biuro Dziekana oraz Sekcja Finansowa nie przyjmują interesantów. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

ZARZĄDZENIE NUMER 2/2020 w sprawie wirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE NUMER 2-2020

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

PREZENTACJA przydatnych informacji Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej