Godziny dziekańskie dla niesamodzielnych nauczycieli akademickich – 5 listopada 2019 r.

4 Lis, 2019; Aktualności Uncategorized

Dziekan prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz ogłasza godziny dziekańskie dla niesamodzielnych nauczycieli akademickich w dniu 5 listopada 2019 r. w godz. 14:00-16:00 w Instytucie Socjologii i 13:15-16:30 w Instytucie Filozofii ze względu na wybory uzupełniające do rady wydziału.