Warsztaty doskonalące dla tutorów

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW zaprasza na „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej. Podczas […]

Informacja o prowadzonej rekrutacji do projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW zaprasza do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO-sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Akademia dyplomanta […]

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z […]

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

O PROJEKCIE W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie są zaproszeni: • studenci, którym do końca […]