Strona Główna > DOKUMENTY > Akty prawne i formularze

Akty prawne i formularze

WYBRANE AKTY PRAWNE – Biuro Spraw Pracowniczych UW:
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wybrane-akty-prawne/

FORMULARZE i DRUKI – Biuro Spraw Pracowniczych UW:
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

FORMULARZE i DRUKI – Biuro Spraw Socjalnych UW:
http://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/

WAŻNE DOKUMENTY – strona główna UW: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

Podanie o urlop wypoczynkowy dla pracowników administracyjnych wniosek_urlopowy

Podanie o urlop w związku z opieką nad dzieckiem do lat 14 opieka nad dzieckiem

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – dołącza się do zwolnienia lekarskiego na dziecko Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – dołącza się do zwolnienia lekarskiego na członka rodziny Z-15B