Strona Główna > DOKUMENTY > Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

ZARZĄDZENIE NUMER 1-2020

Zarządzenie nr 2-2017 Dziekana WFiS UW – PENSUM 2017/2018

Zarządzenie nr 4-2018 Dziekana WFiS UW – PENSUM 2018-2019

Zarządzenie nr 3-2019 Dziekana WFiS UW – PENSUM 2019-2020

Zarządzenie nr 5-2020 Dziekana WFiS UW – PENSUM 2020-2021

Inne Zarządzenia Dziekana WFiS UW:
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWFiS/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx