Strona Główna > KONKURSY

KONKURSY

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko typu post-doc OPUS 16 NCN
Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS 2018/31/B/HS6/02043 „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej” ogłasza, że konkurs wygrała Pani dr Katarzyna Kopycka.

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium doktoranckie w projekcie OPUS 16 NCN
W wyniku oceny komisji konkursowej w projekcie OPUS 2018/31/B/HS6/02043 „„Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej”, stypendium doktoranckie otrzymała mgr Victoriia Sovpenchuk.

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:
adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Pracy i Organizacji): WFS-1-2019