Prodziekan – odwołanie dyżuru – 24.09.2018

20 Wrz, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Prodziekan dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW odwołuje swój dyżur w dniu 24.09.2018 (poniedziałek).

Dziekan – odwołanie dyżuru – 20.09.2018

20 Wrz, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Dziekan dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW odwołuje swój dyżur w dniu 20.09.2018 roku z powodu choroby.

Dziekan – przełożenie dyżuru – 25.09.2018

20 Wrz, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Dziekan dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW przekłada dyżur z 24.09.2018 na 25.09.2018 (godz. 14:00-15:00).

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

8 Cze, 2018; Aktualności

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał kategorię A+.

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

7 Cze, 2018; Aktualności


W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów, przygotowują prace licencjackie i magisterskie odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci studiów I i II stopnia, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry, oraz promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:
> Wydział „Artes Liberales”,
> Wydział Filozofii i Socjologii,
> Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
> Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
> Wydział Polonistyki,
> Wydział Psychologii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Filozofii i Socjologii

24 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). W tym samym dniu zacznie obowiązywać Zarządzenie numer 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Poniżej komplet materiałów dotyczących ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim
– Zarządzenie numer 51 JMR UW M.2018.142.Zarz.51,
– ogólne rozporządzenie o ochronie danych na Uniwersytecie Warszawskim GDPR na UW,
– ochrona danych osobowych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – pytania i odpowiedzi ODO w praktyce UW-1.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu Warszawskiego każda osoba realizująca zadania o charakterze służbowym na Uniwersytecie Warszawskim musi posługiwać się adresem mailowym założonym w domenie UW. Korzystanie w celach służbowych z prywatnych adresów mailowych jest zabronione.

Skrócony semestr letni 2017-2018 w Instytucie Filozofii

11 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW, ogłasza, że semestr letni roku akademickiego 2017-2018 w Instytucie Filozofii na kierunku filozofia pierwszego i drugiego stopnia kończy się 1 czerwca 2018 r.

30 kwietnia 2018 roku DNIEM DZIEKAŃSKIM – WOLNYM OD ZAJĘĆ

23 Kwi, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony na naszym wydziale dniem dziekańskim (wolnym od zajęć dydaktycznych).

Uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku

9 Kwi, 2018; Aktualności

Uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie 50. rocznicy wydarzeń marca 1968 roku: MARZEC_68

Konferencja współorganizowana z Instytutem Socjologii UW – „MARZEC’68 PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH”

28 Lut, 2018; Aktualności Ogłoszenia

PROGRAM KONFERENCJI >>>
program_konferencja-marzec-68_po-50-latach