Podwyżki dla pracowników UW – 2019

28 Maj, 2019; Aktualności Ogłoszenia

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja 2019 władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW przeznaczonej na ten cel.

Szczegółowe informacje na temat podwyżek znajdują się na stronie:https://www.uw.edu.pl/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-uw/

Uchwała RWFiS UW w sprawie projektu rozporządzenia o współczynnikach kosztochłonności

12 Gru, 2018; Aktualności Ogłoszenia

TEKST UCHWAŁY >>> PDF

Wydział Filozofii i Socjologii UW uzyskał kategorię naukową A+

8 Cze, 2018; Aktualności

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał kategorię A+.

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy”

7 Cze, 2018; Aktualności

O PROJEKCIE
W projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie są zaproszeni:
• studenci, którym do końca studiów licencjackich lub magisterskich pozostało nie więcej niż 4 semestry,
• promotorzy gotowi wspierać studentów w przygotowaniu pracy aplikacyjnej,
• firmy, instytucje i NGO zainteresowane pozyskaniem rozwiązań dla wyzwań, z jakimi mierzą się w swojej działalności.

Projekt realizuje 6 wydziałów UW:
• Wydział „Artes Liberales”,
• Wydział Filozofii i Socjologii,
• Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
• Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
• Wydział Polonistyki,
• Wydział Psychologii.

Animatorem współpracy na wydziale jest dr hab. Michał Kowalski (kowalmi@is.uw.edu.pl)
Zainteresowanych zapraszamy też na stronę www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl lub do kontaktu z Biurem Karier UW i koordynatorem projektu: innohuman@adm.uw.edu.pl

JAKIE WSPARCIE ZAPEWNIAMY STUDENTOM?
Biorąc udział w projekcie, studenci mają możliwość:
• napisania pracy dyplomowej razem z firmą, instytucją publiczną lub NGO, przy dodatkowym wsparciu w formie tutoringu ze strony promotora: szczegóły w przewodniku po aplikacyjnych pracach dyplomowych;
• udziału w warsztatach „Akademia dyplomanta”: dzięki nim wypracują narzędzia świadomego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Szczegóły: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ ;
• uzyskania stypendium: jeśli student podpisał umowę na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej, może przystąpić do konkursu stypendialnego. Licencjaci mogą otrzymać 2000 zł, a magistrzy – 3000 zł!

PROMOTOR APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ
Promotor przyjmuje w projekcie rolę tutora aplikacyjnej pracy dyplomowe.
Tutor aplikacyjnej pracy dyplomowej ma możliwość:
• udziału w warsztatach z zakresu tutoringu, miękkich metod dydaktycznych, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UW i ochrony własności intelektualnej – odbędą się już w dn. 8-9 listopada 2018; Szczegóły na: http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-doskonalace-dla-tutorow/
• konsultacji z Zespołem Projektu: Ekspertami ds. własności intelektualnej, Brokerami usług badawczych oraz Ekspertem ds. jakości kształcenia praktycznego;
• udziału w wydarzeniach networkingowych;
• uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektu.

PARTNERZY APLIKACYJNYCH PRAC DYPLOMOWYCH
Partnerem aplikacyjnej pracy dyplomowej może być firma, NGO lub instytucja publiczna. Partner otrzymuje naukowe opracowanie tematu, którego wyniki może wdrożyć do prowadzonej działalności. Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy powinny być odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa i zawierać się w temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez Wydział, by praca mogła zostać obroniona.

Ochrona Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Filozofii i Socjologii

24 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

W dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). W tym samym dniu zacznie obowiązywać Zarządzenie numer 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Poniżej komplet materiałów dotyczących ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim
– Zarządzenie numer 51 JMR UW M.2018.142.Zarz.51,
– ogólne rozporządzenie o ochronie danych na Uniwersytecie Warszawskim GDPR na UW,
– ochrona danych osobowych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – pytania i odpowiedzi ODO w praktyce UW-1.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu Warszawskiego każda osoba realizująca zadania o charakterze służbowym na Uniwersytecie Warszawskim musi posługiwać się adresem mailowym założonym w domenie UW. Korzystanie w celach służbowych z prywatnych adresów mailowych jest zabronione.