Strona Główna > SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

Działalność

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu wydziału. Realizuje zadania związane z eksploatacją budynków i funkcjonowaniem zaplecza techniczno-gospodarczego Wydziału, procesy zakupowe sprzętu i wyposażenia o... >>

Zakupy i ewidencja

PROCEDURA ZAKUPÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA SPRZĘTU ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW – PDF na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego I. ZAKUP SPRZĘTU, MATERIAŁÓW BIUROWYCH Zakupy sprzętu, mebli i materiałów biurowych są dokonywane za p... >>

Zaplecze techniczno – gospodarcze

Bezpośredni nadzór nad prawidłową eksploatację budynków oraz za zaplecze techniczno – gospodarcze Wydziału sprawuje p. Roman Kalinowski. Pod jego opieką są budynki na Krakowskim Przedmieściu 3, Karowej 18. W budynkach w godzinach 8:00-16:00 od ponied... >>

Ważne informacje

W dniu 17 lipca rozpocznie się od dawna oczekiwany remont łazienki damskiej na poziomie -1. W związku z powyższym łazienka damska nie będzie dostępna. Prace związane z remontem łazienki damskiej spowodują również utrudnienia z dostępem do łazienki m... >>

Kontakty

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Roman Kalinowski  ul. Nowy Świat 69; pokój nr 164 , e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl, te. 22 55 20 257, kom. 728 870 172. Zbigniew Kisiela – specjalista ds. zakupów Krakowskie Przedmieście 3, pokój 308, e-mail: z.kis... >>