Strona Główna > SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA > Działalność

Działalność

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu wydziału.

Realizuje zadania związane z eksploatacją budynków i funkcjonowaniem zaplecza techniczno-gospodarczego Wydziału, procesy zakupowe sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Zakupy dokonywane są w oparciu o „Procedurę zakupów i zasad wykorzystania sprzętu oraz ewidencji środków na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Chcąc dokonać zakupu wystarczy skontaktować się, ze specjalistą ds. zakupów p. Zbigniewem Kisielą. Przeprowadzi on całą procedurę, od momentu zgłoszenia, poprzez wypełnienie wniosku, aż po sfinalizowanie i przekazanie zakupionych rzeczy.

Osoba zgłaszająca zakup jest na bieżąco informowana o statusie zgłoszenia.