Strona Główna > SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA > Kontakty

Kontakty


Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Roman Kalinowski 
ul. Nowy Świat 69; pokój nr 164 ,
e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl, te. 22 55 20 257, kom. 728 870 172.

Zbigniew Kisiela – specjalista ds. zakupów
Krakowskie Przedmieście 3, pokój 308,
e-mail: z.kisiela@uw.edu.pl , tel. 22 55 20 243, kom. 664 026 752.

Instytuty

Piotr Goliński – P.O. informatyka Instytutu Filozofii
Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, pokój nr 308,
e-mail: pw.golinski@uw.edu.pl, tel. 22 55 20 243.

Artur Grygiencz – Pracownia Przetwarzania Danych Instytutu Socjologii
Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, pokój nr 409,
e-mail: grygiencza@is.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 222.

Budynki

Instytut Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3
Portiernia – tel. 22 55 20 122.

Instytut Socjologii, ul. Karowa 18
Portiernia – tel. 22 55 20 719