Strona Główna > SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA > Zaplecze techniczno – gospodarcze

Zaplecze techniczno – gospodarcze

Bezpośredni nadzór nad prawidłową eksploatację budynków oraz za zaplecze techniczno – gospodarcze Wydziału sprawuje p. Roman Kalinowski. Pod jego opieką są budynki na Krakowskim Przedmieściu 3, Karowej 18.

W budynkach w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dostępni są konserwatorzy, których zadaniem jest usuwanie na bieżąco pojawiających się drobnych usterek. Prosimy o zgłaszanie zauważonych usterek, czy też uszkodzeń bezpośrednio konserwatorom budynków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: r.kalinowski@uw.edu.pl.

Zgłoszenia dotyczące przeprowadzenia remontu pojedynczych pomieszczeń prosimy kierować bezpośrednio do kierownika obiektów dydaktycznych. Zakres i harmonogram prac jest ustalany wspólnie z wnioskodawcą.

Wiele napraw planowanych jest z wyprzedzeniem. Dlatego też prosimy o poinformowanie o planach związanych ze zorganizowaniem konferencji, czy też np. wystawy. Pozwoli to na skoordynowanie działań i odpowiednie przygotowanie budynku/pomieszczeń.

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza oferuje pomoc przy organizowaniu konferencji, spotkań etc. Udostępniamy dodatkowe stoły/krzesła, miejsce magazynowe na krótki czas, pomagamy w przeniesieniu mebli, materiałów. W tej sprawie wystarczy skontaktować się z p. Romanem Kalinowskim.