Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Wyjazdy krajowe

Wyjazdy krajowe

Planując wyjazd krajowy należy pobrać druk delegacji w sekretariacie Instytutu, gdzie nadawane są numery delegacji.

Wypełnienie delegacji:

– strona 1: imię, nazwisko, daty, stanowisko, daty, miejsce i cel wyjazdu

– strona 2: rachunek kosztów podróży – dokładne godziny wyjazdu i przyjazdu

NIE WPISYWAĆ wysokości diet ani nie podliczać całościowych kosztów wyjazdu!

(Informacyjnie: obecnie dieta wynosi 30 zł dziennie).

Podpisy:

– przed wyjazdem: podpis zlecającego wyjazd – Dyrektor Instytutu upoważniony przez Dziekana

– po powrocie: akceptacja Dyrektora Instytutu

Środki transportu:

1. Pociąg

Na UW przysługuje rozliczenie podróży tylko II klasą PKP.

Oryginalne bilety należy dołączyć do delegacji.

W przypadku płatności przelewem należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

2. Samochód

Pracownicy UW i doktoranci są zobowiązani podpisać z Dziekanem umowę w sprawie używania pojazdu do podróży służbowych.

WZÓR UMOWY- umowa używania pojazdu

Rozliczając podróż samochodem do delegacji należy dołączyć ewidencję przebiegu pojazdu podpisaną przez Dyrektora Instytutu.

WZÓR EWIDENCJI – ewidencja przebiegu pojazdu

Rozliczanie delegacji:

Wszelkie koszty związane z wyjazdem krajowym (faktura za opłatę konferencyjną, faktura za noclegi, bilety) mogą być zwrócone osobie delegowanej tylko na podstawie wystawionej przez Instytut delegacji (faktury jako załączniki do delegacji, opisane i podpisane merytorycznie przez kierownika projektu).

Wyliczaniem diet i całkowitych kosztów podróży zajmuje się Sekcja Badań Naukowych.

Na odwrocie delegacji należy zawrzeć oświadczenie (podpisane przez osobę wyjeżdżającą) czy organizator (np.konferencji) lub hotel zapewniał posiłki (jakie i ile?).