Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

UWAGA!

Od 1 czerwca 2012 obowiązuje nowy wzór wniosku wyjazdowego, o którym mowa w Zarządzeniu nr 22 Rektora UW z dnia 20.04.2012

Wypełniony i podpisany przez Dyrektora Instytutu wniosek należy złożyć  w Sekcji Badań Naukowych po wykupieniu ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą, ale nie później niż dwa tygodnie przed odbyciem podróży służbowej.

Osoby niebędące pracownikiem, doktorantem, studentem Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczają opcję „inna osoba” i są zobowiązane do zawarcia umowy cywilnoprawnej z Dziekanem Wydziału – wzór.

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach.

Następnie formularz przekazywany jest z Sekcji Badań do Kwestury, gdzie najwcześniej 7 dni przed planowanym wyjazdem osoba wyjeżdżająca może odebrać zaliczkę na wyjazd (Sekcja Zagraniczna – Kwestura, ul. Karowa 20, pok. 406 – IV piętro).

Rozliczenie wyjazdów zagranicznych jest dokonywane w Kwesturze (Sekcja Obrotu Zagranicznego) nie później niż 14 dni po powrocie.

Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 grudnia 2001 (Dz. Ustaw nr 151, poz.1721).

Planując wyjazd zagraniczny należy wypełnić wniosek wyjazdowy (do pobrania diet)  i zlecenie zakupu biletu (do zakupu biletu) w biurze podróży

Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

Zamawianiem biletu zajmuje się osoba wyjeżdżająca lub Instytut.