Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Zapraszenie gościa z zagranicy

Zapraszenie gościa z zagranicy

Rezerwacja hotelu

Rezerwacji hotelu dokonuje sekretariat Instytutu na podstawie zgłoszenia przyjazdu gościa zagranicznego.

Podpisy:

– dyrektora Instytutu

– pełnomocnika kwestora

Pobieranie diet dla gości zagranicznych

Podpis:

– dyrektora Instytutu

– pełnomocnika kwestora