Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Dokumenty zagraniczne płacone w walucie obcej

Dokumenty zagraniczne płacone w walucie obcej

Do faktury dewizowej lub umowy cywilno-prawnej (np. z cudzoziemcem), za które będzie płacił Uniwersytet Warszawski należy wypełnić  formularz.