Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Granty

Granty

I. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

Informacje o konkursach (w tym formularze do składania wniosków) są dostępne na stronie:

http://www.bob.uw.edu.pl/polska.htm

II. DECYZJA I UMOWA

Po otrzymaniu decyzji od Grantodawcy (NCN, MNiSW, NCBiR itp.) o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji, należy sporządzić umowę w wersji papierowej (+ wersja elektroniczna – NCN) – BOB.

Przed poniesieniem pierwszych kosztów należy dostarczyć kopię umowy i decyzji do Sekcji Badań Naukowych

III. RAPORTY

Sekcja Badań Naukowych dostarcza dane finansowe do raportów.

Terminy sporządzania raportów (roczne, końcowe) określają umowy