Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Umowy wydawnicze - informacje

Umowy wydawnicze – informacje

Umowa wydawnicza powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach; jest zawierana między Wydawcą (Wydawnictwem) a Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Dziekana Wydziału.

Przed podpisaniem przez Dziekana Wydziału umowa powinna być parafowana przez radcę prawnego UW:

Pałac Kazimierzowski, II p., pok. 29

tel. 22 55-20-586