Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Umowy z osobami fizycznymi

Umowy z osobami fizycznymi


Na Uniwersytecie Warszawskim od 01.01.2017 r. obowiązują następujące umowy:

Do umowy o dzieło obowiązuje RACHUNEK [wersja edytowalna]

Do umowy zlecenie obowiązuje RACHUNEK

Umowy i rachunki należy po komputerowym wypełnieniu i podpisaniu przez osobę stwierdzającą wykonanie pracy dostarczyć w 2 egzemplarzach do Sekcji Badań Naukowych.

W umowach-zlecenia i o dzieło z pracownikami UW (jak i z emerytami zatrudnionymi nadal na UW) należy uwzględnić obowiązkowy ZUS (w wysokości 19,64% od kwoty brutto umowy), który dodatkowo obciąża koszty tematu badawczego.

Do umów ze studentami nie dolicza się ZUS-u.

Umowa z emerytem nigdzie nie zatrudnionym jest wolna od ZUS-u.

Formularze ZUS należy dołączyć w przypadku podpisania umowy-zlecenia z:

1) osobą nigdzie niezatrudnioną – ZUA i ZWUA

2) osobą zatrudnionej poza UW – ZZA i ZWUA

Uwaga! Umowy zlecenia, do których wymagane są druki ZUS, należy zawierać i dostarczyć do sekcji finansowych Wydziału, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy przez Zleceniobiorcę (muszą być wpisane daty: zawarcia umowy i okres wykonywania pracy).
Od dnia rozpoczęcia pracy przez Zleceniobiorcę, UW ma 7 dni na zgłoszenie Zleceniobiorcy do ZUS.
Rachunek do umowy należy dostarczyć do sekcji finansowych nie wcześniej niż ostatniego dnia zakończenia pracy.
Przed datą zakończenia pracy rachunki nie będą przyjmowane do realizacji.

W przypadku umowy z cudzoziemcami w rachunku należy podać dodatkowe informacje:

– nr paszportu

– data urodzenia

– urząd skarbowy (jeśli rozlicza się w Polsce – polski urząd skarbowy)