Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Zakup sprzętu i artykułów biurowych

Zakup sprzętu i artykułów biurowych

1. Materiały biurowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-128/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2016 r.”została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 85

2. Papier

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-120/2015 na dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy od dnia 2.11.2015 r. lub do wyczerpania kwoty na została wybrana firma: PAPIER-hurt Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. 22-577-08-30 lub 22-886-52-52, fax 22-201-15-05

3. Aparatura

W sprawie procedury przetargowej zakupu aparatury należy kontaktować się z Działem Zamówień Publicznych:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

fax. 22 55-22-507

e-mail: dzp@adm.uw.edu.pl

Paulina Chudzicka – starszy specjalista: tel. 55-20-831

Agnieszka Zawistowska – specjalista: tel. 55-22-508

Razem z fakturą za zakup aparatury należy dostarczyć wypełnione i podpisane formularze:

W celu nadania numeru inwentarzowego prosimy kontaktować się z p. Zbigniewem Kisielatel. 22 55-20-243.

4. Wyposażenie

Przy zakupie wyposażenia należy sporządzić tylko protokół odbioru.

W celu nadania numeru inwentarzowego prosimy kontaktować się z p. Zbigniewem Kisiela, tel. 22 55-20-243.

Fakturę i protokół odbioru należy dostarczyć do Sekcji Badań Naukowych.

5. Oprogramowanie

Przy zakupie oprogramowania w opisie faktury należy podać termin licencji.

6. Książki

Książki wraz z opisaną merytorycznie i podpisaną fakturą należy przekazać do Biblioteki WFiS w celu zainwentaryzowania.