Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Rozliczenie faktury

Rozliczenie faktury

ROZLICZANIE FAKTUR

Dane odbiorcy faktury:

Uniwersytet Warszawski

Wydział Filozofii i Socjologii

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

NIP 525-001-12-66

Opisywanie faktur

Na odwrotnej stronie faktury należy koniecznie:

1. Dokładnie opisać merytorycznie dokonany zakup (przedmiot i cel zakupu).

2. W opisie wskazać źródło płatności: płatne z BST-(numer), z GR-(numer) itd.

3. Uzyskać czytelny podpis kierownika tematu lub dyrektora Instytutu.

4. W przypadku płatności przelewem z konta osobistego dołączyć potwierdzenie przelewu.

5. W przypadku płatności gotówką, kartą lub przelewem w opisie faktury podać  numer konta osobistego, na który będzie dokonany zwrot pieniędzy.

Przy płatnościach fakturą proforma należy pamiętać o rozliczeniu jej właściwą fakturą.