Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH > Organizacja konferencji/spotkania/seminarium

Organizacja konferencji/spotkania/seminarium

W ramach badań naukowych Wydziału mogą być finansowane lub dofinansowane konferencje naukowe.

Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych na organizację konferencji jest sporządzenie i dostarczenie preliminarza konferencji.