Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA

SEKCJA FINANSOWA

Sekcja Finansowa

Wydziału Filozofii i Socjologii

 

czynna dla interesantów

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

 

mgr Monika Kozera – Kierownik Sekcji
e-mail: m.kozera@uw.edu.pl

mgr Jolanta Dąbrowska – e-mail: jdabrowska@uw.edu.pl
Anna Miąskiewicz – e-mail: a.miaskiewicz2@uw.edu.pl
mgr Izabela Oniszek – e-mail: i.oniszek@uw.edu.pl
Joanna Zawadka – e-mail: joannazawadka@uw.edu.pl

adres: ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
III piętro, pokój 162
tel. 22 55-20-241, fax. 22 826-82-85

Działalność Sekcji Finansowej

Sekcja Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i własnych Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz rozliczaniem dotacji.... >>

Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

Zamówienia publiczne Nowelizacja nie wprowadza przepisów nakazujących zamawiającym, w związku z podniesieniem progu swobodnego wyboru wykonawców, wprowadzenie szczególnych procedur dokonywania wyboru firm realizujących umowy o wartości netto do 12... >>

Rozliczanie zakupów

Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek (gdy sprzedawca nie jest płatnikiem VAT), który należy bezzwłocznie dostarczyć do Sekcji Finansowej WFiS UW. Faktura powinna być: – wystawiona na: Uniwersy... >>

Umowy cywilnoprawne

  Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych określa obowiązujące na UW wzory niektórych umów cywilnoprawnych.(Zarządzenie nr 82) Powyższe zarządzenie wprowadziło następujące wzory um... >>

Kasa UW

Kasa Uniwersytetu Warszawskiego mieści się przy ul. Karowa 20 Wszelkie płatności związane ze studiami powinny być wpłacane na odpowiednie konta bankowe. W przypadku studentów figurujących w systemie USOS odpowiednio na indywidualne konta bankow... >>

Zasady wystawiania faktur VAT za studia i książki

Faktury za studia, kursy, itp. Faktury dokumentujące opłatę za studia, kursy itp. wystawiane są wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. na podmiot, z którym Uczelnia zawarła umowę. Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych Fak... >>

Wpłaty na konferencję organizowane przez WFiS UW

Wpłaty dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego Pracownicy, doktoranci i studenci UW nie dokonują wpłat na konto bankowe. Dla osób tych wystawiane są tylko i wyłącznie noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydz... >>

Dofinansowanie do konferencji / publikacji

1. Wystąpienie do fundacji UW – o dofinansowanie konferencji/publikacji Dane do strony Fundacji UW http://www.fuw.pl/dotacje 2. Wystąpienie do Prorektora ds. naukowych UW Dr hab. Macieja Duszczyka – do prośby o dofinansowanie konferencji/... >>