Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA

SEKCJA FINANSOWA

Sekcja Finansowa

Wydziału Filozofii i Socjologii

 

czynna dla interesantów

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

 

mgr Monika Kozera – Kierownik Sekcji
e-mail: m.kozera@uw.edu.pl

mgr Jolanta Dąbrowska – e-mail: jdabrowska@uw.edu.pl
Anna Miąskiewicz – e-mail: a.miaskiewicz2@uw.edu.pl
mgr Izabela Oniszek – e-mail: i.oniszek@uw.edu.pl
Joanna Zawadka – e-mail: joannazawadka@uw.edu.pl

adres: ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
III piętro, pokój 162
tel. 22 55-20-241, fax. 22 826-82-85

Działalność Sekcji Finansowej

Sekcja Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i własnych Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz rozliczaniem dotacji.... >>

Zakupy na Uniwersytecie Warszawskim

Zamówienia publiczne Nowelizacja nie wprowadza przepisów nakazujących zamawiającym, w związku z podniesieniem progu swobodnego wyboru wykonawców, wprowadzenie szczególnych procedur dokonywania wyboru firm realizujących umowy o wartości netto do 12... >>

Rozliczanie zakupów

Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek (gdy sprzedawca nie jest płatnikiem VAT), który należy bezzwłocznie dostarczyć do Sekcji Finansowej WFiS UW. Faktura powinna być: – wystawiona na: Uniwersy... >>

Zasady sporządzania umów z osobami fizycznymi

Na Uniwersytecie Warszawskim od 01.01.2017 r. obowiązują następujące umowy: umowa o dzieło [wersja edytowalna] Uwaga:umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do... >>

Kasa UW

Kasa Uniwersytetu Warszawskiego mieści się przy ul. Karowa 20 Wszelkie płatności związane ze studiami powinny być wpłacane na odpowiednie konta bankowe. W przypadku studentów figurujących w systemie USOS odpowiednio na indywidualne konta bankow... >>

Zasady wystawiania faktur VAT za studia i książki

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarc... >>

Wpłaty na konferencję organizowane przez WFiS UW

Wpłaty dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego Pracownicy, doktoranci i studenci UW nie dokonują wpłat na konto bankowe. Dla osób tych wystawiane są tylko i wyłącznie noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydz... >>

Dofinansowanie do konferencji / publikacji

1. Wystąpienie do fundacji UW – o dofinansowanie konferencji/publikacji Dane do strony Fundacji UW http://www.fuw.pl/dotacje 2. Wystąpienie do Prorektora ds. naukowych UW Dr hab. Macieja Duszczyka – do prośby o dofinansowanie konferencji/... >>