Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA > Dofinansowanie do konferencji / publikacji

Dofinansowanie do konferencji / publikacji

1. Wystąpienie do fundacji UW – o dofinansowanie konferencji/publikacji
Dane do strony Fundacji UW http://www.fuw.pl/dotacje

2. Wystąpienie do Prorektora ds. naukowych UW Dr hab. Macieja Duszczyka
– do prośby o dofinansowanie konferencji/publikacji – konieczne jest załączenie kosztorysu wydatków.