Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA > Wpłaty na konferencję organizowane przez WFiS UW

Wpłaty na konferencję organizowane przez WFiS UW

Wpłaty dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy, doktoranci i studenci UW nie dokonują wpłat na konto bankowe. Dla osób tych wystawiane są tylko i wyłącznie noty obciążeniowe. Noty wystawiane są na konkretny Wydział (nie na osobę).

Aby otrzymać notę obciążeniową proszę o kontakt z Sekcją Finansową Wydziału Filozofii i Socjologii:

– Pani Jolanta Dąbrowska – jdabrowska@uw.edu.pl

Pracownicy, doktoranci i studenci WFIS UW również nie dokonują wpłat na konto bankowe. Zobowiązani są natomiast do przedstawienia w Sekcji Finansowej zgody (w formie papierowej lub elektronicznej) Dyrektora lub Kierownika Zakładu na przyznania kwoty z BST, DSM lub z innych środków.

Wpłaty na konto dla osób z poza UW
Wpłaty za opłaty konferencyjne, zarówno w PLN jak i w walucie obcej, dokonywane są na poniższe rachunki bankowe:

1. Wpłaty dokonywane na konferencję organizowaną przez Instytut Filozofii:
IBAN PL 86 1160 2202 0000 0000 6084 9393
SWIFT BIGBPLPWXXX
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa

2. Wpłaty dokonywane na konferencję organizowaną przez Instytut Socjologii:
IBAN PL 90 1160 2202 0000 0000 7776 1562
SWIFT BIGBPLPWXXX
Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2a
02-593 Warszawa

Dokonując wpłaty proszę o podanie nazwy konferencji oraz imię i nazwisko celem odpowiedniego przypisania płatności.
Faktury za opłaty konferencyjne wystawiane są przez Sekcję Finansową WFiS UW.

Prośbę o wystawienie faktury należy wysłać na adres e-mailowy
i.idzikiewicz@uw.edu.pl
joannazawadka@uw.edu.pl

Prosząc o fakturę należy podać następujące informacje:

1. na jakie dane ma zostać wystawiona faktura
– w przypadku wpłaty przez osobę fizyczną – imię i nazwisko, adres,
– w przypadku firmy – nazwa firmy, adres i NIP.

2. na jaki adres ma zostać wysłana faktura.

Nie ma możliwości wystawienia faktury na instytucję w przypadku dokonania przelewu przez osobę fizyczną.

W razie pytań proszę o kontakt:
Sekcja Finansowa
ul. Nowy Świat 69 III piętro pok. 162
tel. 22 55 20 241