Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne

Ogłoszenia

wniosek autoreferat publikacje harmonogram powołanie Komisji recenzja1 recenzja2 recenzja3 uchwała Komisji... >>

Koszt

Koszt postępowania habilitacyjnego dla osób spoza uczelni: 1) Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym – 7692,00 zł (3 x 2564,00 zł) 2) Komisja habilitacyjna – 9294,50  zł Skład komisji: a)    przewodniczący – 2564,00 zł, c)    sekretarz – 2243,5... >>