Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Koszt

Koszt

Koszt postępowania habilitacyjnego dla osób spoza uczelni:

1) Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym – 7692,00 zł (3 x 2564,00 zł)

2) Komisja habilitacyjna – 9294,50  zł

Skład komisji:

a)    przewodniczący – 2564,00 zł,

c)    sekretarz – 2243,50 zł,

d)    2 członków komisji – 2564,00 zł (2 x 1282,00 zł),

e)    3 recenzentów – 1923,00 zł (3 x 641,00 zł).

2)  koszty administracyjne – 8493,25 zł

Całkowity koszt 25479,75 zł

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1219 z późn. zm.).

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

1) wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie z-kandydatem-ubiegającym-się-o-nadanie-stopnia

2) wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie umowy-z-jednostką-zatrudniającą-kandydata