Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2014 > dr Barbara Pasamonik

dr Barbara Pasamonik

  1. Wniosek
  2. autoreferat – dr Barbara Pasamonik
  3. harmonogram – dr Barbara Pasamonik
  4. powołanie Komisji – dr Barbara Pasmonik
  5. uchwała RW nadanie dr hab. – Barbara Pasamonik