Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2014 > dr Jacek Haman

dr Jacek Haman

  1. Wniosek
  2. autoreferat – dr Jacek Haman
  3. harmonogram – dr Jacek Haman
  4. powołanie Komisji
  5. uchwała Rady Wydziału