Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2014 > dr Tomasz Puczyłowski

dr Tomasz Puczyłowski

  1. Wniosek – dr Tomasz Puczyłowski
  2. autoreferat – dr Tomasz Puczyłowski
  3. harmonogram – dr Tomasz Puczyłowski
  4. powołanie Komisji hab. – dr Tomasz Puczyłowski
  5. uchwała RW nadanie dr hab. – Tomasz Puczyłowski