Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2015 > dr Aleksandra Horecka

dr Aleksandra Horecka

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego – dr Aleksandra Horecka
  2. Autoreferat w języku polskim dr Aleksandry Horeckiej
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Horeckiej
  4. Skład powołanej Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Horeckiej
  5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Horeckiej