Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2015 > dr Anna Wolińska

dr Anna Wolińska

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  2. Autoreferat w języku polskim dr Anny Wolińskiej
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  4. Skład komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej
  5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Wolińskiej