Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2015 > dr Karol Polcyn

dr Karol Polcyn

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego – dr Karol Polcyn
  2. Autoreferat w języku polskim dra Karola Polcyna
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Karola Polcyna
  4. Skład powołanej Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Karola Polcyna
  5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Karolowi Polcynowi