Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2015 > dr Piotr Rymarczyk

dr Piotr Rymarczyk

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Piotra Rymarczyka
  2. Autoreferat w języku polskim dra Piotra Rymarczyka
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Piotra Rymarczyka
  4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Piotra Rymarczyka
  5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Piotra Rymarczyka