Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2015 > dr Włodzimierz Heller

dr Włodzimierz Heller

  1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego – dr Włodzimierz Heller
  2. Autoreferat w języku polskim dra Włodzimierza Hellera
  3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Włodzimierza Hellera
  4. Skład powołanej Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Włodzimierza Hellera
  5. Uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Włodzimierzowi Hellerowi
  6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Włodzimierzowi Hellerowi