Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Jakub Kloc-Konkołowicz

dr Jakub Kloc-Konkołowicz

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Jakuba Kloca-Konkołowicza – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra Jakubowi Klocowi-Konkołowiczowi – PDF