Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Joanna Golińska-Pilarek

dr Joanna Golińska-Pilarek

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Golińskiej-Pilarek – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra hab. Joannie Golińskiej-Pilarek – PDF