Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Justyna Grudzińska-Zawadowska

dr Justyna Grudzińska-Zawadowska

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Justynie Grudzińskiej-Zawadowskiej – PDF