Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Maciej Gdula

dr Maciej Gdula

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Gduli – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr. Macieja Gduli – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Gduli – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Gduli – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Maciejowi Gduli – PDF