Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Michał Kowalski

dr Michał Kowalski

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kowalskiego –PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr. Michała Kowalskiego – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kowalskiego – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kowalskiego – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Michałowi Kowalskiemu – PDF