Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Michał Kozłowski

dr Michał Kozłowski

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kozłowskiego –PDF
2. Autoreferat w języku polskim dr. Michała Kozłowskiego – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kozłowskiego – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kozłowskiego – PDF
5. Nowy recenzent w Komisji habilitacyjnej – PDF
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dr. Michałowi Kozłowskiemu – PDF