Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Ogłoszenia > 2016 > dr Wawrzyniec Rymkiewicz

dr Wawrzyniec Rymkiewicz

1. Wniosek w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Wawrzyńca Rymkiewicza – PDF
2. Autoreferat w języku polskim dra Wawrzyńca Rymkiewicza – PDF
3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Wawrzyńca Rymkiewicza – PDF
4. Skład Komisji w sprawie postępowania habilitacyjnego dra Wawrzyńca Rymkiewicza – PDF
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia dra Wawrzyńcowi Rymkiewiczowi – PDF